วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2 Animation Design

อาจารย์ประจำวิชาได้สอนวิธีการ Copy ลิ้งค์และสอนวิธีการทำพื้นหลังของ Blog - ขนาด - size - การจัดเรียง - การจัดเก็บ
- บอกความหมายเกี่ยวกับ Stop Motion และ Animation
- สมัคร http://www.screencast-o-matic.com/
เป็นเครื่องมือ Screen หน้าจอคอมที่สามารถบอกรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 1 Animate Design : แนะนำการเรียนการสอน

อธิบายรายวิชา และกฏระเบียบในการเรียนและแนะนำวิชาและข้อตกลงเบื้องต้น
และการเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน
เว็บการเรียนการสอน www.animatedesign.blogspot.com
ตัวอย่างผลงาน http//.site.google.com/site/arti3322/
สมัคร www.youtube.com, www.issuu.com
โปรแกรมตัดต่อ camtasia studio 6

- เตรียมอุปกรณ์สัปดาห์หน้า
ดินสอ 2B
ปากกาเมจิสีดำ
กระดาษA4
กระดาษลอกลาย
แฟ้มขนาดA4